25129: تئوری کدینگ
نام درس: تئوری کدینگ (Coding Theory)
شماره درس: 25129
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 28 / 12 / 1402