25795: ابزار دقیق
نام درس: ابزار دقیق (Instrumentation)
شماره درس: 25795
پیش‌نیاز(ها): 25752 (سیستم‌های کنترل خطی و آز) و 25744 (اصول الکترونیک و آزمایشگاه)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 22 / 12 / 1402