پرسنل آی‌تی


اکبر صادقی

مدیر آی‌تی
66164306
سایت کامپیوتر دانشجویان کارشناسی - اتاق 110

مصطفی حمصی

مسئول سایت تحصیلات تکمیلی
66165992
سایت کامپیوتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی - اتاق 108

محمد گنج‌خانی

امریه
66164306
سایت کامپیوتر دانشجویان کارشناسی - اتاق 110