پادکست‌ها

سری پادکست‌های الکست

اپیزود اول: کمال‌گرایی

با حضور: دکتر محمد هادی
گویندگان: سارا محسنی و ماهان سرافرازی