گروه‌های دانشجویی

شورای صنفی

شورای صنفی دانشجویی‌ترین نهادی است که در دانشگاه به فعالیت می‌پردازد، چرا که همه اعضای آن با رأی مستقیم دانشجویان مشغول به خدمت می‌شوند. کار صنفی نوعا کار پرزحمتی است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، اما در صورتی که کسی متولی رسیدگی به این امور نشود، تصور چرخش چرخ دانشکده، آسان نیست.

شورای صنفی دانشکده مهندسی برق در سال ۱۳۷۶ تأسیس شده است. شورای صنفی به طور عام مسئول کارهای صنفی دانشکده است. کارهای صنفی دانشکده شامل پیگیری‌های آموزشی هنگام ثبت نام و ترمیم (اعم از افزایش ظرفیت، ارائه گروه جدید و ...)، پیگیری بعضی امور تأسیساتی و سایت کارشناسی دانشکده، مسئول کمدهای دانشکده و … می‌باشد.

صفحه شورای صنفی

گروه رسانا

صفحه گروه رسانا

در حالی که پایه مهندسی برق را نیمه‌رساناها تشکیل می‌دهند و در دنیای الکترونیک پیشتازی می‌کنند، قلب تپنده دانشکده برق را «رسانا» تشکیل می دهد.

شاید در روزهای تشکیل رسانا در سال 13۷۶ و تبدیل نام «مجله برق» به «رسانا»، برای ورود به دنیایی بزرگ‌تر و وسیع‌تر، نام رسانا در کنار «انجمن علمی – فرهنگی دانشکده برق» معنی پیدا می‌کرد، ولی با گذشت بیش از ربع قرن از آن روزها، به فضل خدا، این «رسانا» است که به عبارت «انجمن علمی – فرهنگی» هویت می‌بخشد.