ویدیوها

معرفی آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی برق

مرکز شبکه‌های مخابراتی پیشرفته ابری شریف

(آزمایشگاه 5G)

متولی آزمایشگاه: دکتر بابک حسین‌خلج
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

هسته پژوهشی هوش محیطی

(آزمایشگاه هوش افزوده)

متولی آزمایشگاه: -
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه پردازش سیگنال‌های نوری پیشرفته

(آزمایشگاه کوانتوم)

متولی آزمایشگاه: دکتر جواد صالحی
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

نیروگاه خورشیدی دانشکده برق

(آزمایشگاه سلول‌های فوتوولتائیک)

متولی آزمایشگاه: دکتر ایمان عسکریان ابیانه
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه مخلوقات مصنوعی

 

متولی آزمایشگاه: دکتر سعید باقری شورکی
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

گروه کانکت شریف

(سامانه‌های هوشمند سپهر شریف)

متولی آزمایشگاه: دکتر ایمان غلامپور
سمت: عضو هیئت علمی پژوهشکده الکترونیک

دفتر تصویربرداری التراسوند شریف

 

متولی آزمایشگاه: دکتر زهرا کاوه‌وش
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه رباتیک

 

متولی آزمایشگاه: دکتر مهرزاد نامور
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه شبکه‌های نوری و مخابرات داده‌ها

 

متولی آزمایشگاه: دکتر محمدرضا پاکروان
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه یادگیری عمیق

 

متولی آزمایشگاه: دکتر نرجس‌الهدی محمدزاده
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه ماشین

(آزمایشگاه تبدیل انرژی الکتریکی 1)

متولی آزمایشگاه: دکتر محمدرضا ذوالقدری
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه مایکروویو و موج میلی‌متری

(آزمایشگاه آنتن)

متولی آزمایشگاه: دکتر علی بنایی
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه خودرو خودران، الکترونیک پوشیدنی

و مدار مجتمع

متولی آزمایشگاه: دکتر علی فتوت احمدی
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه مخابرات بی‌سیم بخش تست و توسعه

(آزمایشگاه مخابرات سیار)

متولی آزمایشگاه: دکتر فرید آشتیانی
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه ادوات و مدارهای ابررسانا

(SERL)

متولی آزمایشگاه: دکتر مهدی فردمنش
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق

 

آزمایشگاه‌ها در یک نگاه

 
 

آخرین به‌روزرسانی: 1 / 5 / 1403