25035: آز آنتن
نام درس: آز آنتن (Antenna Lab)
شماره درس: 25035
پیش‌نیاز(ها): 25144 (آنتن‌ها)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 18 / 1 / 1403