25089: روش‌های عددی بهینه‌سازی
نام درس: روش‌های عددی بهینه‌سازی (Numerical Optimization Methods)
شماره درس: 25089
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403