25091: مبانی مهندسی برق 1 
نام درس: مبانی مهندسی برق 1 (Fundamentals of Electrical Engineering 1)
شماره درس: 25091
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 1 / 1403