25164: پردازش‌گرهای سیگنال
نام درس: پردازش‌گرهای سیگنال (Signal Processors)
شماره درس: 25164
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 3 / 2 / 1403