25169: مخابرات نوری آماری
نام درس: مخابرات نوری آماری (Statistical Optical Communications)
شماره درس: 25169
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402