25229: مدارهای مجتمع میکروویو
نام درس: مدارهای مجتمع میکروویو (Microwave ICs)
شماره درس: 25229
پیش‌نیاز(ها): 25214 (الکترونیک پیشرفته)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
آشنایی با تکنولوژی ساخت و روش‌های طراحی مدارات مجتمع مایکروویو از اهداف مهم این درس می‌باشند. این درس مبتنی بر آشنایی دانشجویان با روش‌های طراحی و به‌کارگیری آن‌ها در پروژه پایانی درس می‌باشد. در قسمت اول درس روش‌های طراحی و آنالیز مدارات مجتمع با بهره‌گیری از تکنولوژی GaAs ارائه خواهند شد. قسمت دوم درس مشتمل بر آشنایی بر نرم‌افزارهای به‌روز صنعتی طراحی مدارات مجتمع مایکروویو و استفاده از آن در جهت انجام پروژه درس می‌باشد. در این درس به هر یک از دانشجویان پروژه‌ای اختصاص داده می‌شود و دانشجو موظف است با استفاده از منابع علمی موجود، هم‌فکری با بقیه دانشجویان و نرم‌افزارهای معرفی‌شده پروژه خود را به انجام برساند. هدف از پروژه درس استفاده عملی دانشجویان از آموخته‌های آن‌ها در طول ترم و ترویج روحیه کار گروهی می‌باشد.
 
سرفصل‌ها:
 • مروری بر مباحث میدان و امواج
 • تکنولوژی ساخت تراشه‌های مایکروویوی
 • عناصر غیرفعال مایکروویو
 • ادووات فعال ترکیبی (گروه V-III)
 • تقویت‌کننده‌های مایکروویو
 • نوسان‌سازهای مایکروویوی مجتمع
 • مخلوط‌کننده‌ها و مدارات غیر خطی
 • سوئیچ‌ها، تضعیف‌کننده‌ها و مدارات تغییر فاز
 • روش‌های طراحی Layout
 • روش‌های تست و بررسی مدارات طراحی شده (Verification & Simulation)
 • روش‌های عملی تست تراشه‌های مایکروویو

مراجع:
 • I. D. Robertson, S. Lucyszyn, RFIC & MMIC Design & Technology, 2001
 • M. Golio, RF & Microwave Semiconductor Device, 2003
 • W. Liu, Fundamentals of III-V Devices, 1999
 • I. Bahl, Bhartia, Microwave Solid State Circuit Design, 2003
 • D. M. Pozar, Microwave & RF Design Wireless System, 2000
 • L. G. Maloratsky, Passive RF & Microwave Integrated Circuits
 • S. Marsh, Practical MMIC Design, 2006
 • P. H. Ladbrooke, MMIC Design: GaAs EEFs & HEMTs, 1989
 • R. Soares, GaAs MESFET Circuit Design, 1998

 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 4 / 1403