25229: مدارهای مجتمع میکروویو
نام درس: مدارهای مجتمع میکروویو (Microwave ICs)
شماره درس: 25229
پیش‌نیاز(ها): 25214 (الکترونیک پیشرفته)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402