25231: تئوری ‌و تکنولوژی‌ ساخت قطعات ‌الکترونیکی
نام درس: تئوری ‌و تکنولوژی‌ ساخت قطعات ‌الکترونیکی (Semiconductor Technology)
شماره درس: 25231
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402