25234: فیزیک حالت جامد پیشرفته
نام درس: فیزیک حالت جامد پیشرفته (Advanced Solid State Physics)
شماره درس: 25234
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402