25452: کنترل ربات 2
نام درس: کنترل ربات 2 (Robot Control 2)
شماره درس: 25452
پیش‌نیاز(ها): 25451 (کنترل ربات 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با روش‌های کنترل ربات‌های با محدودیت حرکتی است.
 
سرفصل‌ها:
 • کنترل حرکت و نیرو در ربات‌های در تماس با محیط، ربات‌های شبیه‌ساز
 • ربات‌های همکار، ربات‌های فضایی
 • کنترل ماهواره
 • گزیده‌ای از هندسه دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل با قید جبری
 • مدل‌سازی و کنترل ربات‌های چرخ‌دار و مسیریابی

مراجع:
 • C. Canudas, B. Sicilliano, G. Bastin, Theory of Robot Control, Springer, 1996
 • M. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar, Robot Modeling and Control, John Wiley and Sons, 2006
 • L. Sciavicol, B. Sicilliano, Modeling and Control of Robot Manipulators, McGraw Hill, 1996
 • J. J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 2003
 • H. Khalil, Nonlinear Systems, Prentice Hall, 1996
 • M. Krestic, I. Kanellakopoulos, P. Kokotovic, Nonlinear and Adaptive Control Design, John Wiley and Sons, 1995

 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 4 / 1403