25643: ژنومیک محاسباتی
نام درس: ژنومیک محاسباتی (Computational Genomics)
شماره درس: 25643
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 24 / 12 / 1402