25700: کارآموزی 
نام درس: کارآموزی (Industrial Training)
شماره درس: 25700
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 0
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 26 / 1 / 1403