25717: آزمایشگاه پیشرفته ASIC/FPGA
نام درس: آزمایشگاه پیشرفته ASIC/FPGA
(ASIC/FPGA Advanced Lab)

شماره درس: 25717
پیش‌نیاز(ها): 25776 (طراحی سیستم‌های مبتنی بر FPGA/ASIC)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
آخرین ویرایش: بهمن 1398

توضیحات:
هدف از این آزمایشگاه آشنایی دانشجویان با اصول و تکنیک‌های پیشرفته طراحی سیستم‌های دیجیتال مبتنی بر FPGA و نرم‌افزار Vivado-HLS می‌باشد.
 
سرفصل‌ها:
 • روند طراحی در نرم افزار ISE
  • ایجاد پروژه، سنتز و آشنایی با RTL Viewer
  • آشنایی با CoreGen
  • انجام سنتز و جانمایی مبتنی بر مقتضیات واقعی طرح
  • پیاده‌سازی و شبیه‌سازی پس از پیاده‌سازی
 • آشنایی با HLS
  • مراحل مختلف طراحی از C تا RTL
  • آشنایی با سنتز سطح بالا
  • صحت‌سنجی C
  • سنتز interface
  • صحت‌سنجی RTL

مراجع:
 • Robert Reese, Mitchell Thornton, Introduction to Logic Synthesis using Verilog HDL, 2006
 • Steve Kilts, Advanced FPGA Design, Architecture, Implementation, and Optimization, 2007
 • Internal designed workshops at Sharif University of Technology


 
آخرین به‌روزرسانی: 17 / 2 / 1403