25720: آشنایی با مهندسی برق 
نام درس: آشنایی با مهندسی برق (Introduction to Electrical Engineering)
شماره درس: 25720
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 0
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403