25730: کارورزی مهندسی برق 
نام درس: کارورزی مهندسی برق (Electrical Engineering Co-Op)
شماره درس: 25730
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 0
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403