25732: آمار و احتمال مهندسی 
نام درس: آمار و احتمال مهندسی (Engineering Probability and Statistics)
شماره درس: 25732
پیش‌نیاز(ها): 22016 (ریاضی عمومی 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403