25768: مبانی برنامه‌سازی
نام درس: مبانی برنامه‌سازی (Fundamentals of Programming)
شماره درس: 25768
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 31 / 1 / 1403