25780: پروژه کارشناسی 1
نام درس: پروژه کارشناسی 1 (BS Project 1)
شماره درس: 25780
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403