25824: تئوری بازی
نام درس: تئوری بازی (Game Theory)
شماره درس: 25824
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 2 / 1403