25876: اقتصاد مهندسی کاربردی
نام درس: اقتصاد مهندسی کاربردی (Applied Engineering Economy)
شماره درس: 25876
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403