25878: نوروبیولوژی، نوروشیمی و نوروژنتیک
نام درس: نوروبیولوژی، نوروشیمی و نوروژنتیک (Neurobiology)
شماره درس: 25878
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403