فارغ‌التحصیلان

کمیته مهندسی برق، ماموریت و اهداف آن

کمیته مهندسی برق یکی از کمیته‌های تخصصی انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف است که اعضای هیات اجرایی آن توسط فارغ‌التحصیلان دانشکده برق و از میان خود ایشان برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. این کمیته در دوره جاری فعالیت خود ماموریت و اهداف زیر را برگزیده و برای تحقق آنها تلاش می‌کند:

ماموریت:

ایجاد و تقویت ارتباطات بین فارغ‌التحصیلان-دانشجویان و دانشگاه با برنامه‌ریزی فعالیت‌های داوطلبانه علمی-فرهنگی و اجتماعی با هدف ارتقا: دانش و مهارت‌های اعضا – جایگاه و منافع دانشگاه – و جامعه آموزش عالی کشور و ارائه خدمات متقابل. هدف ما ایجاد راه‌های متنوع برای ایجاد ارتباط فارغ‌التحصیلان با دانشگاه و با یکدیگر با توجه به علایق و تجربیات اعضا از طریق برنامه‌های سازماندهی شده در گروه‌ها و کمیته‌های فعالیت‌های علمی و فرهنگی و اجتماعی.

اهداف و وظائف:

• راه‌اندازی رسانه‌های مورد نیاز (وب سایت – انتشار خبرنامه و غیره) برای ایجاد و تقویت ارتباطات فارغ‌التحصیلان و دانشکده و شناسایی دانش و مهارت‌های علمی و مدیریتی اعضا و هدایت آنها به مراکز مورد نیاز کشور
• ایجاد بستر انتقال نیازهای علمی و فنی صنعت به دانشکده و فراهم نمودن زمینه انجام پروژه‌های مشترک در جهت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
• همکاری با مدیریت و اساتید دانشکده به منظور ارتقاء کیفی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی
• راهنمایی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان برای کاریابی و اشتغال در مراکز علمی و صنعتی کشور
• برگزاری کنفرانس‌ها-سمینارها و گردهمایی‌های علمی-فرهنگی و اجتماعی
• ایجاد و به روز نگهداشتن بانک اطلاعاتی فارغ‌التحصیلان دانشکده برق
• جذب و هدایت کمک‌های مردمی و صنایع در جهت رفع نیازهای دانشکده برق و دانشگاه صنعتی شریف

لینک‌های مفید

انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف
کمیته فارغ التحصیلان مهندسی برق
ایمیل کمیته مهندسی برق