استادان پیشکسوت
دکتر علی عباس‌پور

دکتر عباس‌پور، علی

استاد

نشانی دفتر کار: طبقه دوم- 216 بال غربی

شماره تلفن: 982166164348+

ایمیل: abbaspour@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

سیستم‌های قدرت

دانلود
دکتر سیدمحمد اعتمادی

دکتر اعتمادی، سیدمحمد

الکترونیک

دانلود
دکتر سیدجمال‌الدین گلستانی

دکتر گلستانی، سیدجمال‌الدین

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه ششم- 629 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165993+

ایمیل: golestani@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• سیستم‌ها و شبکه‌های مخابراتی

دانلود
دکتر ناصر ساداتی

دکتر ساداتی، ناصر

استاد

نشانی دفتر کار: طبقه اول- 122 بال غربی

شماره تلفن: 982166164365+

ایمیل: sadati@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• سیستم‌های هوشمند

• سیستم‌های کنترلی ابعادبزرگ

• دنبال‌گری و تشخیص الگو

• رباتیک

• کنترل مقاوم

دانلود

دکتر باستانی، محمدحسن

دانشیار

نشانی دفتر کار: طبقه سوم- 311 بال غربی

شماره تلفن: 982166164321+

ایمیل: bastanih@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• سیستم‌ها و شبکه‌های مخابراتی

دانلود

دکتر احسان، مهدی

نشانی دفتر کار: طبقه سوم- 312 بال غربی

شماره تلفن: 982166164324+

ایمیل: ehsan@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

هماهنگی تراکنشی به منظور مدیریت انرژی در ریزشبکه‌ها

دانلود

دکتر انجرقلی، ورژ

مخابرات

دانلود

دکتر باغداساریان، آلن

ماکروویو و فوتونیک

دانلود

دکتر بهدشتی، علی

قدرت (ماشین‌های الکتریکی)

دانلود

دکتر تابنده، محمود

نشانی دفتر کار: طبقه اول- 106 بال غربی

شماره تلفن: 982166164330+

ایمیل: tabandeh@sharif.ir

وب‌سایت: صفحه شخصی

الکترونیک دیجیتال

دانلود

دکتر تبیانی، محمود

مخابرات نوری

دانلود

دکتر ثنایی، اسماعیل

الکترونیک دیجیتال

دانلود

دکتر جهانبگلو، مسعود

الکترونیک

دانلود

دکتر حاجی‌فیروزآبادی، احمد

مخابرات

دانلود

دکتر خاکزار، حبیب‌الله

مخابرات

دانلود

دکتر خراسانی، سینا

استاد

الکترونیک فوتونیک

دانلود

دکتر ساعی، جواد

سیستم‌های قدرت

دانلود

دکتر شجاع، غلام‌علی

مخابرات

دانلود

دکتر شریف‌بختیار، مهرداد

نشانی دفتر کار: طبقه دوم- 211 بال غربی

شماره تلفن: 982166164342+

ایمیل: msharif@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

الکترونیک آنالوگ و میکروالکترونیک

دانلود

دکتر شیبانی، شاهرخ

مخابرات

دانلود

دکتر صدوقی، سیروس

نشانی دفتر کار: طبقه پنجم- 516 بال شرقی

شماره تلفن: 982166165906+

ایمیل: sadughi@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

الکترونیک دیجیتال

دانلود

دکتر صمصام، سیامک

الکترونیک

دانلود

دکتر عراقی، مهدی

الکترونیک

دانلود

دکتر علوی، سیدمحمدحسین

الکترونیک

دانلود

دکتر فائز، رحیم

نشانی دفتر کار: طبقه همکف- 112 بال غربی

شماره تلفن: 982166164360+

ایمیل: faez@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

فیزیک ادوات نانو و کوانتمی

دانلود

دکتر فاتحی، محمدتقی

لیزر

دانلود

دکتر قصبه‌ای، کاووس

قدرت (ماشین‌های الکتریکی)

دانلود

دکتر مروستی، فرخ

نشانی دفتر کار: طبقه اول- 104 بال غربی

شماره تلفن: 982166164354+

ایمیل: marvasti@sharif.edu

وب‌سایت: صفحه شخصی

• هوش مصنوعی: شهرهای هوشمند - خودروهای خودران/هوشمند

• پردازش سیگنال: پردازش سیگنالهای گرافی -تخمین موقعیت و سرعت اهداف در رادارهای چندورودی - چندخروجی مبتنی بر تنکی

• یادگیری ماشین: سامانه‌های توصیه‌گر یوتیوب، نت‌فلیکس - سامانه‌های مالی هوشمند

• مخابرات سیار: تکنیکهای مدولاسیون نسل ۶ و ۷

• Image and video inpainting and super-resolution

دانلود

دکتر معصوم‌نیا، محمدعلی

کنترل

دانلود

دکتر نحوی، محمود

سیگنال‌ها و سیستم‌ها

دانلود

دکتر هاشمی، همایون

مخابرات

دانلود

دکتر هاشمیان، رضا

الکترونیک

دانلود

دکتر پورکرمانی، محمود

قدرت (ماشین‌های الکتریکی)

دانلود

دکتر چمران، عباس

کنترل

دانلود

شهید دکتر عباس‌پور، حسن

قدرت

دانلود

مرحوم دکتر برکشلی، کسری

مخابرات

دانلود

مرحوم دکتر رنجبر، علی‌محمد

قدرت

دانلود

مرحوم دکتر سراجی، همایون

کنترل

دانلود

مرحوم مهندس اقبالی

مهندسی برق

دانلود

مرحوم مهندس وکیل، محمدصادق میثم

مخابرات

دانلود

مهندس اشرف، رامین

کنترل

دانلود

مهندس ظهیرامامی، محسن

ریاضیات

دانلود