قطب های علمی

قطب های علمی دانشکده در سه بخش به فعالیت خود می پردازند.

قطب سامانه‌های دسترسی مخابرات

رشته مخابرات در دهه اخیر با ارایه فناوری ها و سرویس های نوین مخابراتی نظیر فیبرنوری، شبکه­های موبایل نسل سوم و چهارم و اینترنت پرسرعت در بسیاری از کشورها بعنوان محرک و موتور اقتصادی کلیدی تلقی می­گردد. با این رویکرد از سال ۱۳۷۹، قطب مخابرات بعنوان یک از اولین قطبهای تخصصی کشور مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت و فعالیت خودرا در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف آغاز نمود.

از آن تاریخ تاکنون، قطب مخابرات این دانشکده بطور پیوسته از قطبهای تخصصی کشور در زمینه مخابرات سیستم بوده و در سالهای اخیر با توجه به تاکید برشبکه های دسترسی مخابراتی، تحت عنوان “قطب علمی سامانه های دسترسی مخابرات” فعالیت می نماید. بدیهی است که دسترسی در شبکه های مخابراتی کلیه روشهای فیبرنوری، مخابرات بی سیم و سیمی را تحت پوشش قرار داده و تامین نرخ بالای اطلاعاتی و اتصال نهایی به مشترکین باند پهن را میسر می سازد.

استراتژی اصلی قطب سامانه های دسترسی مخابرات در سالهای اخیر، تمرکز بر ایده های نوین و تحقیقاتی استوار بوده که بتواند در قالب تولید دانش فنی در سطح جهانی قابل طرح باشد. در کنار تحقیقات بنیادین دراین زمینه ها، اعضای گروه بر روی پیاده سازی عملی ایده ها و ارایه راهکارهای آزمایشگاهی نیز در حد بودجه های تخصیص یافته فعالیت جدی خود را ادامه داده و به نتایج قابل توجهی در حوزه های مخابرات نوری و بی سیم نیز دست پیداکرده اند. انتخاب قطب سامانه های دسترسی مخابرات در سال ۱۳۹۲ به عنوان قطب برتر درمیان تمامی قطب های رشته های مهندسی دانشگاههای کشور از مصادیق و نشانه های بارز این موفقیت بشمار می رود.

وب سایت قطب

قطب علمی رمز

قطب علمی رمز (CEISC ) در آذر ماه سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود. تلاش برای توسعه مرزهای دانش به منظور ایجاد دانش‌های بنیادی در حوزه فعالیت قطب با در نظر گرفتن این حقیقت که “امنیت یک کالا و خدمت وارداتی نیست” و باید در حوزه‌های راهبردی و زیر‌ساخت‌های حیاتی کشور حتماً از داخل کشور تأمین شود، از جمله اهداف اصلی این قطب است. سند بالادستی سیاست¬های کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مصوب ۸۹/۱۱/۲۹و سند افتا مصوب ۸۷/۱۲/۱۱ مستقیماً به فعالیت¬های این قطب مربوط هستند. اهتمام به توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت و ارتقاء فناوری ملی و همکاری و مساعدت در پیاده‌سازی سند افتا که سند بالادستی برای برنامه‌های بخشی و فرابخشی در این حوزه محسوب می‌شود، از اهداف کلی قطب علمی رمز است. در این راستا “طرح کلان ملی توسعه علم و فناوری رمز در کشور” با پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی عتف در این قطب انجام خواهد شد.

قطب مدیریت و کنترل شبکه های قدرت

تغییر ساختار عرضه برق از سیستم یکپارچه ی سنتی و انحصاری به بازارهای آزاد و رقابتی، تکیه بیشتر بر منابع انرژی تجدید پذیر نظیر باد، خورشید و …، استفاده گسترده از ذخیره سازی، بکارگیری دستاوردهای فناوری های نوین مخابرات و اطلاعات و استفاده از ریز شبکه ها و شبکه های هوشمند نیازمند تغییر اساسی در نحوه ی مدیریت، برنامه ریزی و بهره برداری از صنعت برق می باشد. در این راستا نیازمندی های مطالعاتی و اجرایی شبکه مطابق با خواسته های سیستم جدید، باید مجدداً بررسی و تعریف گردد. هدف این قطب علمی دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و فناوری در زمینه مدیریت و کنترل سیستم‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و توجه به محدودیتهای اقتصادی و قابلیت اطمینان در ساختار جدید می باشد. کوشش در جهت شناخت، تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارها با تکیه بر امکانات هسته گروه، بهره‌گیری از نیروهای مستعد پژوهشی و دانشجویی در سطوح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا و متخصصان صنعتی واستادان و پژوهشگران داخلی وخارجی از اهداف این قطب علمی است.

این قطب در حال حاضر از آزمایشگاه های پژوهشی زیر بهره مند است:

آزمایشگاه کنترل و دینامیک سیستم های قدرت، آزمایشگاه قابلیت اطمینان و تولیدات پراکنده، آزمایشگاه کیفیت توان، آزمایشگاه مدل سازی و شبیه سازی سیستم های قدرت، آزمایشگاه عایق الکتریکی.

پست الکترونیکی:cepsmc@ee.sharif.edu

سایت اینترنتی: ee.sharif.edu/~cepsmc