درس‌های کارشناسی مهندسی برق

درس‌های مشترک
بین گروه‌ها
درس‌های گروه
الکترونیک
درس‌های گروه سیستم‌ها
و شبکه‌های مخابراتی
درس‌های گروه
سیستم‌های انرژی الکتریکی

درس‌های گروه
سیستم‌های دیجیتال
درس‌های گروه
بیوالکتریک
درس‌های گروه کنترل
و سیستم‌های دینامیکی
درس‌های گروه مایکروویو
و فوتونیک

برنامه
پیشنهادی
5 ترم اول
برنامه پیشنهادی 3 ترم آخر
شاخه
الکترونیک
برنامه پیشنهادی 3 ترم آخر
شاخه سیستم‌ها و
شبکه‌های مخابراتی
برنامه پیشنهادی 3 ترم آخر
شاخه سیستم‌های
انرژی الکتریکی

برنامه پیشنهادی 3 ترم آخر
شاخه سیستم‌های
دیجیتال
برنامه پیشنهادی 3 ترم آخر
شاخه
بیوالکتریک
برنامه پیشنهادی 3 ترم آخر
شاخه کنترل و
سیستم‌های دینامیکی
برنامه پیشنهادی 3 ترم آخر
شاخه
مایکروویوو فوتونیک

معرفی درس‌های مقطع کارشناسی

25002: آز الکترونیک 1

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25007: آز مبانی مهندسی برق

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف اصلی درس مرور تجربی و عملی مطالب ارائه شده در درس مبانی مهندسی برق می‌باشد. در این راستا آشنایی عملی با تجهیزات اندازه‌گیری کمیات الکتریکی و نحوه استفاده از آن‌ها، اصول مدارهای الکتریکی و مشخصه المان‌های الکتریکی و آشنایی با ماشین‌های الکتریکی و رفتار آن‌ها از اهداف اصلی درس است...[بیشتر]

25028: آز طراحی مدار مجتمع

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25031: الکترونیک 1

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی مقدماتی با الکترونیک، ترانزیستورهای BJT و MOS و مدارهای الکترونیکی مبتنی بر آن‌هاست...[بیشتر] 

25032: الکترونیک 2

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی پیشرفته‌تر با الکترونیک، مدارهای داخلی تقویت‌کننده‌های عملیاتی و فیدبک در مدارهای الکترونیکی است...[بیشتر]

25035: آز آنتن

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25036: آز شبیه‌سازی در الکترومغناطیس

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25037: آز اپتیک و فوتونیک

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25038: آز طراحی و ساخت مایکروویو و نوری

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25043: آز پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25044: آز علوم اعصاب

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25045: آزمایشگاه بیوسنسورها

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25046: آز مهندسی مایکروویو

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف از این درس آشنایی عملی دانشجویان با قطعات و ادوات مايکروويو و دستگاه‌های اندازه‌گیری پرکاربرد است...[بیشتر]

25047: آزمایشگاه مکاترونیک

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25048: آز پردازش سیگنال‌های دیجیتال

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25091: مبانی مهندسی برق 1

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25093: مبانی مهندسی برق 2

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25123: مبانی اپتیک و فوتونیک

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنا نمودن دانشجویان با مبانی علم اپتیک و فوتونیک در کنار آشنایی با کاربردهای علم اپتیک و فوتونیک در مسائل مهندسی با تاکید بر کاربردهای نوین است...[بیشتر]

25142: انتشار امواج

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25144: آنتن‌ها

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با جنبه‌های مختلف تئوری و مهندسی آنتن‌ها است. در این درس اصول عملکرد و تعیین پارامترهای مشخصه آنتن‌های مورد استفاده در مهندسی نظیر آنتن‌های سیمی، آنتن‌های آرایه‌ای، آنتن‌های موج سیار، آنتن‌های مارپیچی، آنتن‌های تناوبی لگاریتمی و آنتن‌های روزنه‌ای فرا گرفته خواهد شد...[بیشتر]

25203: آز الکترونیک 2

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25204: آز الکترونیک 3

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25205: آز الکترونیک صنعتی

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف این آزمایشگاه درک بهتر دانشجویان از مفاهیم ارائه‌شده در درس مبانی الکترونیک قدرت بـا استفاده از نتایج تجربی ناشی از شبیه‌سازی و یا آزمایش‌های عملی است...[بیشتر]

25396: مسائل مخصوص در مهندسی قدرت

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25403: آز کنترل

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25411: سیستم‌های کنترل خطی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف از این درس، معرفی اصول، مفاهیم و روش‌های تحلیل و طراحی سیستم‌های کنترل فیدبک می‌باشد...[بیشتر]

25508: آزمایشگاه سیستم‌های مبتنی بر FPGA

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25509: آزمایشگاه اینترنت اشیاء صنعتی

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25700: کارآموزی

تعداد واحد: 0

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با مسائل مربوط به محیط کار مهندسی برق نظیر ساختار و سازمان‌دهی شرکت، موسسه و یا کارگاه و گردش کار در آن شرکت، موسسه و یا کارگاه، شناخت روابط انسانی در روابط محیط کار و به‌دست‌آوردن برآوردی از اخلاق کاری در محیط حرفه‌ای است...[بیشتر]

25701: آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف این آزمایشگاه آشنايی دانشجویان با مخابرات دیجیتال در باند پایه و باند میانی، مدولاسیون‌های مختلف شامل ASK, FSK, PSK، آشنایی با مدولاسیون‌های پالس، آشنایی با تکنیک TDMو PCM و غیره است...[بیشتر]

25702: آز مایکروویو و آنتن‌ها

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف از این درس آشنایی عملی دانشجویان با انواع آنتن‌ها و اندازه‌گیری مشخصات آن‌هاست...[بیشتر]

25703: آز پردازش سیگنال دیجیتال

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف درس آشنایی عملی با پردازش‌گرهای سیگنال سری TMS320 است که در کاربردهای عملی و صنعتی پردازش سیگنال مورد استفاده قرار می‌گیرند...[بیشتر]

25704: آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25705: آز مدارهای مخابراتی

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف از این آزمایشگاه، آموزش مفاهیم مدارهای مخابراتی آنالوگ در فرکانس رادیویی است. این آزمایشگاه به صورت پروژه‌ای اداره می‌شود و در آن پروژه‌ای توسط دانشجویان اجرا می‌شود که حتی‌الامکان مفاهیم مختلف درس مدارهای مخابراتی را به صورت عملی به آنان آموزش دهد...[بیشتر]

25706: آزمایشگاه مدارهای دیجیتال و پالس

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: این درس آزمایشگاه متناظر درس مدارهای دیجیتال و پالس است...[بیشتر]

25707: آزمایشگاه کنترل صنعتی

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف از این آزمایشگاه، آشنایی با اصول کلی حاکم بر کنترل فرایندهای صنعتی در قالب کنترل سطح سیالات، کنترل فشار هوا و کنترل دما می‌باشد...[بیشتر]

25708: آزمایشگاه کنترل دیجیتال

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف از این آزمایشگاه بررسی آزمایشگاهی مفاهیم ارائه‌شده در درس کنترل دیجیتال است...[بیشتر]

25709: آز سیستم‌های غیر خطی

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25712: آزمایشگاه تبدیل انرژی الکتریکی 2

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف از این درس درک بهتر دانشجویان از مفاهیم ارائه شده در درس تبدیل انرژی الکتریکی با استفاده از نتایج تجربی ناشی از شبیه‌سازی و یا آزمایش‌های عملی است...[بیشتر]

25713: آزمایشگاه عایق‌ها و فشار قوی

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف این درس آشنا نمودن دانشجویان با ایمنی، ارزیابی احتمال خطر در هر آزمایش ضربه‌ای فشار قوی، تولید و اندازه‌گیری انواع فشار قوی و بررسی پدیده شکست تحت ولتاژ AC و DC و انجام آزمایش‌های غیر مخرب عایقی (تخلیه جزئی، ضریب تلفات و ضریب دی‌الکتریک) است...[بیشتر]

25715: آزمایشگاه کنترل مدرن

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف از این درس آشنا نمودن دانشجویان با مهارت‌های عملی طراحی و ساخت کنترل‌کننده‌های مدرن نظیر کنترل‌کننده فیدبک حالت، تخمین‌گر لیونبرگر و کنترل‌کننده فیدبک خروجی است. در این آزمایشگاه دانشجویان با استفاده از آپ‌امپ، مقاومت و خازن این کنترل‌کننده را پیاده‌سازی نموده و به ماژول‌های آزمایشگاهی که برای این منظور شاخته شده‌اند، اعمال می‌نمایند...[بیشتر]

25716: آزمایشگاه سیستم‌های انرژی الکتریکی

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: به دلیل بزرگ‌بودن سیستم‌های قدرت، مطالعه و بررسی جامع این سیستم‌ها تنها از طریق استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری امکان‌پذیر است. هدف از ارائه این درس، استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری موجود برای انجام تعدادی از مطالعاتی است که بر روی شبکه‌های قدرت انجام می‌شود. با انجام این گونه مطالعات، بینش دانشجو در ارتباط با شبکه‌های قدرت وسعت پیدا می‌کند و حس واقعی‌تری نسبت به جوانب مختلف کاری شبکه‌های قدرت پیدا خواهد کرد...[بیشتر]

25717: آزمایشگاه پیشرفته ASIC/FPGA

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف از این آزمایشگاه آشنایی دانشجویان با اصول و تکنیک‌های پیشرفته طراحی سیستم‌های دیجیتال مبتنی بر FPGA و نرم‌افزار Vivado-HLS می‌باشد...[بیشتر]

25718: آز سیم‌پیچی ماشین‌های الکتریکی

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با انواع سیم‌پیچی‌های ماشین‌های الکتریکی AC و DC است...[بیشتر]

25719: آزمایشگاه پیشرفته برنامه‌نویسی

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: -

25720: آشنایی با مهندسی برق

تعداد واحد: 0

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان مهندسی برق با آینده شغلی و صنایع موجود است...[بیشتر]

25722: آزمایشگاه حفاظت سیستم‌های قدرت

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف اصلی درس آزمایشگاه حفاظت سیستم‌های قدرت، آشنایی با تجهیزات حفاظتی در یک سیستم قدرت و تجربه کار با انواع رله‌های حفاظتی و ادوات اندازه‌گیری نظیر ترانسفورمرهای جریان و ولتاژ است. به کمک این آزمایشگاه، دانشجويان مفاهيم ارائه‌شده در درس حفاظت سیستم را با استفاده از نتايج تجربی آزمايش‌های عملی بهتر درک می‌کنند...[بیشتر]

25723: آزمایشگاه سیستم‌های میکروپروسسوری

تعداد واحد: 1
توضیح مختصر: هدف از این درس آشنایی عملی با بردهای مختلف میکروپروسسوری است. به طور مشخص بر روی پردازنده‌های ARM و Nios و MicroBlaze تمرکز می‌شود...[بیشتر]

25724: اصول مهندسی پزشکی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: مهندسی پزشکی امروز به یکی از حوزه‌های استراتژیک و مورد نیاز در صنعت سلامت تبدیل شده است. فارغ‌التحصیلان این رشته در گستره وسیعی از فعالیت‌های دانش‌بنیان از جمله طراحی و ساخت دستگاه‌های طبی (مانند ضربان‌ساز قلب، سنگ‌شکن و دیالیز کلیه)، تکنیک‌های کار با داده مانند پردازش سیگنال، یادگیری ماشین و نیز فعالیت در مهندسی بالینی، توان‌بخشی و بیوانفورماتیک به کار گرفته می‌شوند. هدف از درس اصول مهندسی پزشکی آشنایی دانشجویان با مبانی و مفاهیم پایه‌ای است که برای فهم و نیز کار علمی و تحقیقاتی در این حوزه‌های متعدد لازم می‌باشد...[بیشتر]

25725: فیزیولوژی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: در این درس دانشجویان با سیستم‌ها و ارگان‌های فیزیولوژیک بدن انسان آشنا می‌گردند. در این راستا، با موضوعاتی چون ساختار و فیزیولوژی غشا و بافت، فیزیولوژی عضلات، سیستم مرکـزی و جـانبی عصـبی، فیزیولـوژی و الکتروفیزیولـوژی قلـب، فیزیولوژی سیستم تنفسی، فیزیولوژی سیستم هاضمه و غدد آشنا می گردند. در بخش مربوط به قلـب، دانشـجویان به صورت عملی با الکتروفیزیولوژی قلب آشنا می‌گردند...[بیشتر]

25726: بیوسنسورها

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنايی دانشجویان با اصول حسگرهای پزشکی و بیوسنسورها و انواع متفاوت آن‌ها بر مبنای عملکرد است...[بیشتر]

25727: آزمایشگاه مهندسی پزشکی

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: دانشجویان در این درس با کاربرد ادوات و ابزار دقیق پزشکی و اندازه‌گیری و پردازش اولیه سیگنال‌های حیاتی آشنا می‌گردند. در این راستا، پس از معرفی سیگنال‌های حیاتی، با استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق پزشکی مربوطه، به ثبت و پردازش مقدماتی سیگنال‌های حیاتی در آزمایشگاه پرداخته می‌شود...[بیشتر]

25728: مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های عصبی عضلانی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: در این درس، دانشجویان ضمن آشنایی با اجزای سیستم‌های عصبی-عضلانی و مدل پویای آن، به فراگیری مباحث کلی و مطروحه در کنترل حرکات انسان و نقش سیستم عصبی مرکزی در آن می‌پردازند. این درس همچنین به موضوعاتی چون تحریک الکتریکی عملکردی و سیستم اسکلت خارجی می‌پردازد...[بیشتر]

25729: هوش مصنوعی و محاسبات زیستی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: این درس مفاهیم، مدل‌ها، الگوریتم‌ها و ابزارهای توسعه سیستم‌های هوشمند را معرفی می‌کند. مباحث اصلی درس شامل شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های تکاملی، الگوریتم‌های هوش ازدحامی، سیستم‌های فازی و ترکیب روش‌های فوق است. هدف درس آشنایی با روش‌های هوش محاسباتی، پیاده‌سازی آن‌ها و استفاده از آن‌ها در حل مسائل طبقه‌بندی، تشخیص الگو و بهینه‌سازی است...[بیشتر]

25730: کارورزی مهندسی برق

تعداد واحد: 0
توضیح مختصر: -

25731: تئوری مدارهای الکتریکی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: این درس مفاهیم اساسی متنوعی در مهندسی برق را پوشش می‌دهد. دانشجویان در این درس به موضوعاتی نظیر اندوکتانس متقابل، ترانسفورمرها، مدارهای سه‌فاز (متعادل و نامتعادل)، نظریه گراف، معادلات شبکه، تبدیل لاپلاس، فرکانس طبیعی، توابع تبدیل، قطب‌ها، صفرها، مدارهای دوقطبی، معادلات حالت، روش‌های منظم تجزیه و تحلیل مدارهای الکتریکی (گره، مش، کات-ست، حلقه‌ و گره اصلاح‌شده) می‌پردازند. این درس...[بیشتر]

25732: آمار و احتمال مهندسی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با مفهوم مدل‌های تصادفی و احتمال، تعريف متغيرهای تصادفی و توصیف آن‌ها، متغیرهای تصادفی دوگانه و تعميم آن‌ها به دنباله‌های تصادفی، پردازش متغیرهای تصادفی مانند تخمین، آزمون فرضیه و برخی تست‌های آماری است...[بیشتر]

25733: الکترومغناطیس

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف از این درس فراگيری مفاهيم اساسی الکترواستاتيک، مغناطيس ساکن و ميدان‌های الکترومغناطيسی متغير با زمان است...[بیشتر]

25735: ریاضی مهندسی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: این درس نقش یک پل ارتباطی میان آن‌چه دانشجویان در ریاضیات عمومی آموخته‌اند و آن‌چه در دروس دانشکده در تحلیل سیستم‌ها و فرایندهای مهندسی برق فراخواهند گرفت را ایفا می‌کند. محتوای درس شامل آشنایی با برخی مفاهیم ریاضی از جمله بسط فوریه توابع، تحلیل رفتار سیستم‌های دینامیکی، آنالیز صفحه مختلط، توابع تحلیلی و ویژگی‌های آن‌ها، سری‌ها و بسط توابع می‌باشد. اهداف درس شامل...[بیشتر]

25736: کاربرد مدارهای الکترونیکی در پزشکی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: این درس مقدمه‌ای بر طراحی و کاربردهای مدارهای الکترونیکی در دستگاه‌ها و سیستم‌های پزشکی را برای دانشجویان فراهم می‌سازد...[بیشتر]

25737: مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25738: آشنایی با سیستم‌های رباتیک

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25741: تبدیل انرژی الکتریکی 1 و آزمایشگاه

تعداد واحد: 4

توضیح مختصر: هدف این درس ارائه مفاهیم پایه‌ای در تبدیل انرژی الکتریکی مورد نیاز برای تحلیل حالت ماندگار و کاربرد آن به دانشجو است که شامل آشنایی با ساختارها و اصول عملکرد انواع اصلی ماشین‌های الکتریکی، مدل‌های حالت ماندگار آن‌ها، رفتار حالت ماندگار و دینامیک، مشخصه‌های عملکرد و اصول طراحی آن‌ها می‌شود...[بیشتر]

25742: سیگنال‌ها و سیستم‌ها

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: در این درس اصول و مفاهیم اولیه سیگنا‌ل‌ها و سیستم‌ها با تمرکز بر توصیف سیگنال‌های پیوسته و گسسته در دو حوزه زمان و فرکانس و ارتباط آن‌ها و تحلیل رفتار سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان (LTI) پیوسته و گسسته در حوزه زمان و فرکانس معرفی می‌شود...[بیشتر]

25743: مدارهای منطقی و سیستم دیجیتال و آز

تعداد واحد: 4

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با اصول تحليل و طراحی مدارهای منطقی ديجيتال، طراحی سيستمی توسط مدارهای مجتمع قابل برنامه‌ريزی (PLDها) و زبان توصيف سخت‌افزار است...[بیشتر]

25746: آز یادگیری و بینایی ماشین

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: در این درس به روش‌های ابتدایی و پایه در یادگیری ماشین و بینایی ماشین در قالب چند آزمایش پرداخته می‌شود. زبان مورد استفاده در این درس پایتون است و از کتابخانه OpenCV برای کار با تصاویر و ویدئو استفاده می‌شود. همچنین، دانشجویان الگوریتم‌های مربوطه را بر روی تصاویر و ویدئوهای ثبت‌شده توسط دوربین‌های RGB تست می‌نمایند...[بیشتر]

25747: مهندسی مایکروویو

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف از این درس یادآوری انواع محیط‌های انتشار و مودهای انتشاری در آن‌ها، تحلیل مدارهای گسترده با کمک پارامترهای پراکندگی و آشنایی با انواع قطعات پرکاربرد مایکروویو و به‌کارگیری آن‌ها در سیستم‌های مخابراتی است...[بیشتر]

25748: الکترونیک کوانتمی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با مبانی مکانیک کوانتم و کاربرد آن در فیزیک جامدات و پاسخ الکترومغناطیسی اتم‌ها است...[بیشتر]

25749: مبانی علوم اعصاب

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: این درس مقدمه‌ا‌ی جامع از علوم أعصاب سلولی سیستم و رفتاری برای دانشجویان با پیش‌زمینه ریاضی‌ و غیر زیستی ‌می‌باشد. این درس سه‌واحدی پایه و پیش‌نیاز دوره دکتری علوم ومهندسی اعصاب دانشگاه صنعتی شریف در مقطع تحصیلات تکمیلی خواهد بود. دانشجویانی که با موفقیت این درس را بگذرانند از پیش‌زمینه کافی جهت ادامه تحصیل در حوزه‌های علوم اعصاب برخوردار خواهند بود و خواهند توانست با موضوعات روز در این رشته به طور اجمالی ارتباط برقرار کنند. این درس پیش‌نیاز درس دکتری مباحث علم اعصاب سیستم و رفتاری خواهد بود که به صورت عمیق‌تر به چند حوزه از علوم اعصاب و مدل‌های تئوریک می‌پردازد...[بیشتر]

25751: سیستم‌های مخابراتی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با سیستم‌های مخابراتی و نویز در این سیستم‌ها، مدولاسیون‌های پیوسته‌درزمان و آشنایی اولیه با مدولاسیون‌های پالس و دیجیتال است...[بیشتر]

25753: تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با مفاهیم کلی، ساختار و رویکردهای نوین در بهره‌برداری و برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت، مدل‌سازی و بررسی رفتار اجزای سیستم قدرت و تحلیل و بهینه‌سازی عملکرد شبکه سراسری برق در حالت ماندگار است...[بیشتر]

25754: ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز

تعداد واحد: 4

توضیح مختصر: هدف از این درس آشنايی با ساختار ميكروپروسسور و كامپيوتر، نرم‌افزار و سخت‌افزار سيستم ميكروكامپيوتری، اتصال سيستم به ابزارهای جانبی مثل كی‌برد، نمايشگر سون‌سگمنت، LCD، D/A، A/D و ... است...[بیشتر]

25755: ساختار داده و الگوریتم

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: در این درس، دانشجویان با روش‌های مختلف طراحی الگوریتم‌های کارا آشنا شده و از ساختار‌های داده مناسب برای بهبود عملکرد الگوریتم استفاده خواهند کرد. همچنین در طراحی الگوریتم‌ها، بر اثبات درستی و تحلیل عملکرد آن تاکید خواهد شد...[بیشتر]

25756: بهینه‌سازی محدب 1

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25757: مکاترونیک

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25758: سیستم‌های نهفته

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی مهندسین برق با اجزا و انواع سیستم‌های نهفته، طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ است...[بیشتر]

25759: مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه

تعداد واحد: 4

توضیح مختصر: این درس یک درس پایه‌ای در برنامه‌های مهندسی برق است. این درس مفاهیم اساسی در مورد مدارهای الکتریکی نظیر عناصر مدار، قوانین کیرشهف، تحلیل مدارهای DC و AC، قضایای شبکه ساده، تحلیل پاسخ گذرا در مدارهای مرتبه اول و دوم، تکنیک‌های تحلیل OP-Amp، پاسخ فرکانسی، تحلیل توان AC و DC و برخی کاربردهای عملی را پوشش می‌دهد. دانشجویان در این درس...[بیشتر]

25761: الکترونیک آنالوگ

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: در الکترونیک آنالوگ ضمن آشنایی با مدار معادل فرکانس بالای ترانزیستورهای دوقطبی (BJT) و MOS، به بررسی پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده‌های دوقطبی و CMOS (CE, CG, CS, CC, CB, CE و ...) پرداخته و ضمن معرفی تکنیک‌هایی برای تخمین پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده‌ها با شناخت عوامل ناپایداری آن‌ها در فرکانس‌های بالا روش‌های مختلف برای جبران پاسخ فرکانسی، پایدارسازی و بهبود پاسخ فرکانسی آن‌ها ارائه می‌شود. پس از آن پاسخ فرکانسی...[بیشتر]

25762: میدان‌ها و امواج

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس شناخت پديده‌های مرتبط با انتشار، انعکاس و انکسار امواج تخت و آشنايی با محيط‌های هدايت امواج الکترومغناطيس اعم از خطوط انتقال و موج‌برها است...[بیشتر]

25763: مخابرات دیجیتال

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با اصول مخابرات دیجیتال، مفهوم ظرفیت کانال، کدگذاری منبع و برخی الگوریتم‌های آن، کدگذاری کانال و ضرورت آن، انواع کدگذاری کانال و آنالیز عملکرد انواع مدولاسیون‌های دیجیتال، ساختار گیرنده بهینه و فیلتر منطبق، آنالیز احتمال خطا در مدولاسیون‌های دیجیتال در کانال AWGN، ارسال در کانال غیر ایده‌آل و با پهنای باند محدود، مفهوم ISI و ضرورت شکل‌دهی پالس، آنالیز خطا، ارسال سیگنال آنالوگ از طریق سیستم دیجیتال و غیره است...[بیشتر]

25764: مدارهای مخابراتی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنايی دانشجویان با مدارهای الکترونيک RF، تحليل و طراحی آن‌ها و کاربرد اين مدارها در سيستم‌های مخابراتی است...[بیشتر]

25765: پردازش سیگنال‌های دیجیتال

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با اصول پردازش سیگنال‌های دیجیتال و طراحی فيلترهای گسسته‌درزمان است...[بیشتر]

25766: مایکروویو و آنتن‌ها

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف از درس آشنایی با ادوات و قطعات مورد استفاده در مایکروویو و امواج میلی‌متری، فراگرفتن روش‌های تحلیلی و طراحی مدارها در مایکروویو، آشنایی با پارامترهای آنتن‌ها و موضوع تشعشع در تعدادی از آنتن‌ها است...[بیشتر]

25767: برنامه‌سازی شیءگرا

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با برنامه‌سازی شیءگرا است. این درس بر مبنای زبان Java تدریس می‌شود و تنها در انتهای نیم‌سال و در حد یک آشنایی اولیه با زبان Python نیز برای دانشجویان فراهم می‌گردد. همچنین در حین نیم‌سال تحصیلی مباحث ساده ساختمان داده و الگوریتم نیز در لابه‌لای مباحث و تمرین‌ها گنجانده می‌شود...[بیشتر]

25768: مبانی برنامه‌سازی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی دانشجویان با مبانی برنامه‌سازی است...[بیشتر]

25769: حسگری و اندازه‌گیری

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: حسگری و اندازه‌گیری دقیق لازمه پیشرفت فناوری است. امروزه از ادوات الکتریکی و الکترونیکی نه فقط برای اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی مثل ولتاژ، جریان، مقاومت، انرژی الکتریکی مصرف‌شده، شدت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی موجود در محیط و غیره بلکه همچنین برای اندازه‌گیری کمیت‌های فیزیکی مثل جرم، طول، زمان، فشار و مانند آن و نیز کمیت‌های متنوع دیگری همچون علائم حیاتی (سیگنال‌های قلب و مغز، فشار خون، تعداد گلبول‌های قرمز و ...)، آلودگی هوا و غیره استفاده می‌شود. اغلب سیستم‌های صنعتی پیچیده مثل پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها دارای مرکزی برای کنترل کل فرایندی که در آن صنعت انجام می‌شوند هستند که به نوعی قلب آن صنعت محسوب می‌شود. این‌گونه مراکز...[بیشتر]

25770: اخلاق مهندسی و محیط زیست

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف این درس آشنا نمودن دانشجویان با اصول اخلاق حرفه‌ای و نحوه رعایت اصول حفاظت از محیط زیست در امور حرفه‌ای مهندسی برق است. در این درس ملاحظات اصلی اخلاقی در مهندسی، کار آفرینی، قوانین جاری در کشور، مالکیت معنوی، حقوق نوآوری و هدایت و پیاده‌سازی تکنولوژی با درک محیط زیست و جلوگیری از لطمه به آن با رعایت قوانین و اصول وضع‌شده جهت حفظ محیط زیست و ممانعت از قانون‌گریزی، قانون و محیط زیست در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرند...[بیشتر]

25771: طراحی سیستم‌های میکروپروسسوری

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: در این درس طراحی سیستم‌های میکروپروسسوری بررسی می‌شود. این بررسی شامل مطالعه سخت‌افزار، نرم‌افزار و ارتباط سخت‌افزارهای جانبی می گردد. میکروکنترلرهای AVR و PIC و ریزپردازنده‌های ARM و ریزپردازنده‌های خانواده X86مورد مطالعه قرار می‌گیرند. نخست ساختار سخت‌افزاری پردازنده درون میکروکنترلر ATMEGA32 و دستورالعمل‌های مربوطه به زبان اسمبلی و سپس سخت‌افزارهای جانبی درونی که در اطراف پردازنده قرار دارند با جزییات دقیق مطالعه و بررسی می‌شوند. میکروکنترلر PIC18F458 نیز به عنوان یک نمونه دیگر از میکروکنترلرهای پرکاربرد بررسی شده و تفاوت‌های عمده ساختار آن با AVR نشان داده می‌شود. امروزه...[بیشتر]

25772: اصول ادوات حالت جامد

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف از این درس آشنايی با اصول مقدماتی و کارکرد ادوات نیمه‌هادی مشتمل بر دیود پیوندی، اتصال فلز-نیمه‌هادی، خازن MOS، MOSFET و BJT است...[بیشتر]

25773: فیلتر و سنتز مدار

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس ایجاد توانایی تحلیل و طراحی انواع فیلترهای استاندارد (باترورث، چبی‌چف، چبی‌چف معکوس، کائر و بسل) از انواع پایین‌گذر، میان‌گذر، بالاگذر و میان‌نگذر و سنتز فیلترها توسط مدارهای پسیو LC، اکتیو RC ،gm-C و Switched-C با تکیه بر جنبه‌های عملی جهت کاربرد در سیستم‌های الکترونیکی، مخابراتی، قدرت و مهندسی پزشکی برای دانشجویان است...[بیشتر]

25774: مدارهای دیجیتال و پالس

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی مهندسین برق به خصوص گرایش‌های دیجیتال، الکترونیک و مخابرات با مدارهای مختلط و دیجیتال است...[بیشتر]

25775: مبانی مخابرات بی‌سیم

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25776: طراحی سیستم‌های مبتنی بر FPGA/ASIC

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با روند طراحی مدارهای دیجیتال با کمک ابزار CAD به تفصیل و طراحی مدارها و سیستم‌های دیجیتال بر اساس روش‌های FPGA و ASIC و بررسی معماری انواع ادوات قابل برنامه‌ریزی مانند CPLD و FPGA توسط زبان Verilog، شبیه‌سازی عملکردی، سنتز منطقی و پیاده‌سازی بر روی FPGA و همچنین طراحی فیزیکی طرح‌های ASIC است...[بیشتر]

25777: برنامه‌نویسی پیشرفته

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: پردازنده های موازی علاوه بر کاربرد قدیمی خود یعنی سامانه‌های ابررایانه‌ای در بسیاری از سیستم‌های نهفته نیز کاربرد دارند: مانند ادوات مخابراتی، ماشین‌های هوشمند، تلفن‌های همراه و حتی ادوات پوشیدنی. مزیت استفاده از آن‌ها انرژی مصرفی کمتر بدون نیاز به طراحی مدار  ASICیا  FPGAمی‌باشد. در این درس با دنیای پردازش موازی آشنا می‌شوید. این درس شامل معماری داخلی این پردازنده‌ها، مدل‌های برنامه‌نویسی و الگوریتم‌های موازی می‌باشد...[بیشتر]

25778: سیستم‌های نهفته بی‌درنگ

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی مهندسین برق با اجزا و انواع سیستم‌های نهفته، طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ است...[بیشتر]

25779: شبکه مخابرات داده‌ها

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با مسائل و خطرات امنیتی در سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری و روش‌ها و پروتکل‌های مقابله با آن‌ها و همچنین معرفی و تحلیل انواع پروتکل‌های رمزنگاری مورد استفاده در تامین امنیت شبکه‌های کامپیوتری است...[بیشتر]

25780: پروژه کارشناسی 1

تعداد واحد: 1

توضیح مختصر: هدف از این درس آموزش گزارش‌نویسی، تهیه پیشنهاد پروژه و جستجوی منابع علمی است. مباحث این درس شامل آموزش مدیریت پروژه، جستجوی کتابخانه‌ای، روش ارائه گزارش پروژه و روش گزارش‌نویسی فنی است و در آن هر یک از دانشجویان پیشنهاد پروژه خود را در سه هفته آخر ترم در حضور سایر دانشجویان و استاد راهنمای پروژه خود ارائه می‌نمایند...[بیشتر]

25781: تبدیل انرژی الکتریکی 2

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس تکمیل آموزش اصول کارکرد، تحلیل و کاربرد ماشین‌های الکتریکی AC و DC کلاسیک، آشنایی با ماشین‌های الکتریکی خاص و تحلیل گذراهای ماشین‌های الکتریکی است...[بیشتر]

25782: تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 2

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: در این درس مفاهیم مرتبط با پخش بار، تجزیه و تحلیل انواع اتصال کوتاه، ماشین‌های سنکرون، پایداری گذرا و کنترل بار-فرکانس پوشش داده می‌شود. دانشجویان در این درس با انواع خطاها، معیارهای پایداری و روش‌های عددی برای حل معادله نوسان آشنا می‌شوند. همچنین، مواردی نظیر کنترل گاورنر-توربین و رفتار گذرای سیستم قدرت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد...[بیشتر]

25783: عایق‌ها و فشار قوی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: در این درس دانشجویان با تئوری شکست در عايق‌های گازی، مايع و جامد، روش‌های تحلیلی و عددی محاسبه توزيع ميدان الکترواستاتيک و نحوه کنترل آن، روش توليد فشار قوی جهت آزمون يک سيستم عايقی، روش آزمون و اندازه‌گيری فشار قوی و ملاحظات تکنيکی آن و طراحی یک سیستم عایق فشار قوی نمونه آشنا می‌شوند...[بیشتر]
 

25784: تأسیسات الکتریکی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس معرفی جزئیات از ابتدا تا انتها در طراحی یک شبکه توزیع انرژی صنعتی است که از طراحی پست‌های ورودی و اتصال به خط سراسری تا توزیع داخلی شبکه 20kV و کلیه جزئیات لازم در طراحی آن واحد صنعتی را شامل می‌شود. هم‌چنین در این درس مرور مختصری بر تولید و انواع نیروگاه و نیز آشنایی مختصری با خطوط انتقال انرژی فراهم می‌گردد...[بیشتر]

25785: سیستم‌های تولید انرژی الکتریکی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف از ارائه این درس آشنایی با نحوه تولید انرژی الکتریکی با تاکید بر تبدیل انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی است که در نهایت تبدیل به انرژی الکتریکی می‌گردد. بر این اساس ضمن ارائه تصویری بر وضعیت انرژی در جهان و ایران، مروری بر انواع نحوه تولید انرژی به عمل آمده و سیستم‌های نیروگاه‌های حرارتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در صورت وجود وقت عملکرد نیروگاه‌های آبی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. بدیهی است آشنایی با اصول ترمودینامیک به عنوان مباحث پایه‌ای مورد نیاز بوده و به طور اجمال و فشرده مطرح خواهد شد...[بیشتر]

25786: حفاظت سیستم‌های قدرت

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هـدف این درس مطالعه و بررسی اصول، روش‌ها، رله‌ها و تجهیزات حفاظت سیستم‌های قدرت است...[بیشتر]

25789: سیستم‌های برق و الکترونیک خودرو

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس ارائه مفاهیم پایه به دانشجویان مهندسی برق برای درک دقیق سیستم‌های خودرویی، دینامیک خودرو و سیستم‌های برقی و الکترونیکی مورد استفاده در خودرو می‌باشد. در این درس درباره پیشرفت‌های فناورانه اخیر در عملکرد سیستم‌های کنترل الکترونیکی خودرو و اجزای آن، خودروهای برقی و همچنین شبکه‌های برق خودروهای معمولی بحث می‌شود...[بیشتر]

25790: پروژه کارشناسی 2

تعداد واحد: 2

توضیح مختصر: هدف این درس به‌کارگیری قابلیت‌های آموزش‌داده‌شده در طول دوره برای انجام یک پروژه کامل برق، در زمینه مهندسی اعم از تجزیه و تحلیل و طراحی و ساخت، ضمن مدیریت سازمان‌دهی‌شده این پروژه است. در این درس، پروژه مصوب در درس پروژه کارشناسی 1 با نظارت استاد راهنمای پروژه انجام شده و در کلاس درس پروژه 2 از آن دفاع می‌گردد...[بیشتر]

25791: کنترل صنعتی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با مبانی کنترل صنعتی و کاربردهای آن است...[بیشتر]

25792: کنترل مدرن

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: در این درس پس از مرور برخی مفاهیم پایه، به حل معادلات حالت در سیستم‌های خطی، مطالعه خواص ساختاری سیستم‌های خطی، بررسی مفاهیم کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری و مفاهیم و تعاریف پایداری پرداخته می‌شود...[بیشتر]

25793: کنترل دیجیتال

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف از درس آشنایی با گسسته‌سازی و بررسی اثرات آن در سیستم‌های خطی و طراحی کنترل‌کننده گسسته است...[بیشتر]

25794: سیستم‌های غیر خطی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: اهداف این درس عبارتند از: گسترش حوزه دانش و معلومات دانشجویان به حیطه غیر خطی و پدیده‌های ناشی از آن، آشنایی با نظریه دستگاه‌های دینامیکی، و تلفیق مبانی مجرد این نظریه با مفاهیم ملموس کنترل...[بیشتر]

25796: رباتیک و بینایی ماشین

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: در این درس دانشجویان با مبانی بنیادی روباتیک و آنالیز و کنترل روبات‌های صنعتی آشنا می‌گردند. در این راستا، موضوعاتی چون معادلات بازوی روبات، برنامه‌ریزی و تولید مسیر، دینامیک و روش‌های رایج برای کنترل، مانند کنترل مبتنی بر گشتاور مطرح می‌گردد و در ادامه مبحث بینایی روبات معرفی می‌شود. دانشجویان در خلال این درس...[بیشتر]

25797: مدارهای واسطه

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف از این درس آشنایی و بررسی انواع باس‌های PC مانند USB،AGP ، PCI و Firewire، اجزای جانبی کامپیوتر (هاردیسک، CD، DVD و ...) و غیره است...[بیشتر]

25798: ادوات حالت جامد

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25799: مبانی الکترونیک قدرت

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: این درس دانشجویان را با مفاهیم پایه‌ای مدارهای الکترونیک قدرت و کاربرد ادوات نیمه‌هادی در مبدل‌های قدرت آشنا می‌کند. ابتدا تعاریف مورد استفاده و اساس کار مبدل‌های سوئیچینگ با استفاده از کلیدهای ایده‌ال معرفی می‌شود. سپس ساختمان و نحوه کار سوییچ‌های قدرت نظیر دیود، ترانزیستور دوقطبی ماسفت، IGBT، خانواده تریستورها (IGCT، MCT، GTO و SCR) مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه مدارهای درایور، حفاظت و تجهیزات جانبی نظیر هیت‌سینک‌ها معرفی می‌شوند. در خاتمه توپولوژی‌های مختلف مدارهای مبدل قدرت شامل مدارهای یکسوکننده، مبدل‌های DC/DC و اینورترها مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند. نهایتا مطالبی در مورد محافظت در برابر اضافه‌ولتاژ و اضافه‌جریان گفته می‌شود...[بیشتر]

25872: روش‌های ریاضی در مهندسی

تعداد واحد: 2

توضیح مختصر: هدف این درس آشنایی با جبر خطی و کاربردهای آن در مهندسی برق است...[بیشتر]

25873: شبکه‌های کامپیوتری

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25874: مبانی رمزنگاری و امنیت شبکه

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف از ارائه این درس، آشنایی پایه‌ای دانشجویان با مفاهیم رمزنگاری و همچنین آشنایی با مخاطرات، تهدیدها، حملات ممکن در شبکه‌های کامپیوتری و روش‌های حفاظت داده‌ها و منابع در شبکه‌ها است. همچنین، این درس دانشجویان علاقه‌مند به ادامه تحصیل در گرایش امنیت مخابرات را با مفاهیم پایه‌ای مورد نیاز آشنا می‌کند. برخی سازوکار‌ها و...[بیشتر]

25875: مخابرات فیبر نوری

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: این درس مقدمه‌ای برای آشنایی سامانه‌ها و لینک‌های مخابرات نوری است. بدین منظور دانشجویان در این درس ابتدا با اصول پایه انتقال نور در فیبر نوری و نحوه عملکرد ادوات مورد استفاده در شبکه‌های نوری آشنا خواهند شد. سپس مسائل مربوط به عملکرد و طراحی سامانه‌ها و لینک‌های مخابرات نوری شرح داده خواهد شد...[بیشتر]

25876: اقتصاد مهندسی کاربردی

تعداد واحد: 3

توضیح مختصر: هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان با مفاهیم کاربردی زمینه‌هایی است که در طول دوران تحصیل کمتر مورد توجه قرار گرفته و از آغاز دوره کار حرفه‌ای مورد نیاز خواهد بود. گرفتن این درس برای دانشجویان همه گرایش‌ها در تمام مقاطع پیشنهاد می‌شود...[بیشتر]

25877: نوروآناتومی، رشد و فرگشت سیستم عصبی

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25878: نوروبیولوژی، نوروشیمی و نوروژنتیک

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

25879: مبانی علم داده

تعداد واحد: 3
توضیح مختصر: -

آخرین به‌روزرسانی: 20 / 3 / 1403