بازدید

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌نماید:
«بازدید نیم روزه از شرکت جتکو»
ویژه دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ کارشناسی
باحضور دکتر حدادپورمعاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف
پنجشنبه ۸ دی ماه ساعت حرکت ۸:۳۰ صبح، سر در اصلی دانشگاه (درب آزادی)
️ظرفیت این بازدید بین‌رشته‌ای محدود و برابر با ۶۰ نفر است. اولویت با دانشجویان رشته‌های مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا، مهندسی صنایع و مهندسی برق خواهد بود.
مهلت ثبت نام تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه، ۷ دی‌ماه است.

FarhangiSharif@