تجلیل از فعالین فرهنگی

در آیین تجلیل از استادان و فعالین فرهنگی یکسال اخیر، از اعضای کمیته نظارت و تشکل‌های دانشجویی، اعضای شورای فرهنگی، اعضای کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی، معاونین فرهنگی دانشجویی و دانشکده‌ها و استادان ورودی‌های کارشناسی 1401 و سایر فعالین فرهنگی دانشگاه تقدیر شد. در این مراسم بر اهمیت نقش انکارناپذیر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در افزایش توانمندی‌ها و توسعه نوآوری اجتماعی تاکید گردید و همچنین دبیر دبیران انجمن‌های علمی گزارش کوتاهی از فعالیت‌های انجمن‌ها، سند مالی این انجمن‌ها و مدرسه تابستانه شریف ارائه کرد. امیدواریم بیش از پیش شاهد نمایان شدن اهمیت و نقش فرهنگ در توسعه روابط بین دانشگاه و جامعه باشیم و ضمن عرض تبریک به این اساتید و دانشجویان گرامی دانشکده، آرزوی موفیقت‌های روزافزون برای ایشان مسألت داریم.​​​​​