تقدیر از کارمندهای بازنشسته دانشکده

جلسه تقدیر و تشکر از کارمندهای محترم بازنشسته در تاریخ 1402/8/17 برای سرکارخانم افسانه تهرانی و جناب آقای مهندس رئیسی پارسی با حضور رئیس محترم دانشکده و جمعی از اساتید و کارکنان برگزار شد.
​​​​​​​