تقدیر از کارکنان دانشکده

همکاران ارجمند، آقایان حسین مقدم، یوسف ملک پور و حمید صدیقی،

چه باشکوهند آنانی که گره از کار خلق می گشایند و چه غرورآفرینند آنانی که عمر خود را در کمال صداقت و درستکاری در سنگر خدمت به خلق می گذرانند. رشد و شکوفایی دانشکده را مرهون تلاش های بی دریغ آنانی می دانیم که برای سازندگی ناداشته ها و بالندگی داشته ها کمر همت بستند.

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از زحمات ارزشمند شما در به روزآوری سالن کهربای دانشکده برق به عمل می آوریم. از درگاه ایزد منان تداوم حضور و سلامت شما را مسئلت داریم.

                                                                                                                                        با احترام

                                                                                                                                     بابک حسین خلج

                                                                                                                          رئیس دانشکده مهندسی برق شریف