جناب آقای دکتر فروهر فرزانه را به عنوان «استاد برجسته مهندسی برق » سال 1402

انتخاب جناب آقای دکتر فرزانه را به عنوان «استاد برجسته مهندسی برق » سال 1402 گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران تبریک می‌گوییم.


​​​​​​​