سلسله کارگاه‌های هوش مصنوعی

انجمن علمی-فرهنگی رسانا با همکاری انجمن علوم داده برگزار می‌کند:
️ از "یادگیری ماشین" تا "یادگیری عمیق": مفاهیم و نظریه‌هاFrom Machine Learning to Deep Learning: Concepts & Theories
کارگاه دوم از سلسله کارگاه‌های هوش مصنوعی از زبان پژوهشگر Mayo Clinic
مدرس: دکتر شهریار فغانی- محقق پسا دکتری در Mayo Clinic آمریکا- فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- فارغ‌التحصیل ریاضیات محض دانشگاه تهران- دارنده مدال نقره المپیاد جهانی زیست‌شناسی
به صورت مجازی در اسکای‌روم
DataScience_Association@

EEResana@