25002: آز الکترونیک 1
نام درس: آز الکترونیک 1 (Electronics Lab 1)
شماره درس: 25002
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25031 (الکترونیک 1)
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 15 / 1 / 1403