25031: الکترونیک 1
نام درس: الکترونیک 1 (Electronics 1)
شماره درس: 25031
پیش‌نیاز(ها): 25759 (مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه)
هم‌نیاز(ها): 25002 (آز الکترونیک 1)
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 18 / 01 / 1403