25007: آز مبانی مهندسی برق
نام درس: آز مبانی مهندسی برق (Fundamentals of Electrical Engineering Lab)
شماره درس: 25007
پیش‌نیاز(ها): 25093 (مبانی مهندسی برق 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 15 / 1 / 1403