25093: مبانی مهندسی برق 2 
نام درس: مبانی مهندسی برق 2 (Fundamentals of Electrical Engineering 2)
شماره درس: 25093
پیش‌نیاز(ها): 25091 (مبانی مهندسی برق 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 1 / 1403