25028: آز طراحی مدار مجتمع
نام درس: آز طراحی مدار مجتمع (IC CAD Lab)
شماره درس: 25028
پیش‌نیاز(ها): 25761 (الکترونیک آنالوگ)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 18 / 1 / 1403