25761: الکترونیک آنالوگ  
نام درس: الکترونیک آنالوگ (Analog Electronics)
شماره درس: 25761
پیش‌نیاز(ها): 25032 (الکترونیک 2) و 25203 (آز الکترونیک 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
آخرین ویرایش: شهریور 1398

توضیحات:
در الکترونیک آنالوگ ضمن آشنایی با مدار معادل فرکانس بالای ترانزیستورهای دوقطبی (BJT) و MOS، به بررسی پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده‌های دوقطبی و CMOS (CE, CG, CS, CC, CB, CE و ...) پرداخته و ضمن معرفی تکنیک‌هایی برای تخمین پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده‌ها با شناخت عوامل ناپایداری آن‌ها در فرکانس‌های بالا روش‌های مختلف برای جبران پاسخ فرکانسی، پایدارسازی و بهبود پاسخ فرکانسی آن‌ها ارائه می‌شود. پس از آن پاسخ فرکانسی مدار کامل تقویت‌کننده‌های عملیاتی BJT و CMOS تجزیه تحلیل فرکانسی خواهد شد و چند مشخصه اصلی OP-Amp تعریف و توصیف خواهد شد. سپس منابع نویز، مدل نویز و نیز مدار معادل نویز در ترانزیستورهای دوقطبی، MOS و CMOS، به همراه تجزیه و تحلیل و محاسبات نویز و همچنین افست در مدارهای تقویت‌کننده ارائه خواهد شد. در الکترونیک آنالوگ ضمن بررسی فرکانسی مدارات منفصل، روی‌کرد اصلی، طراحی مدارهای مجتمع خواهد بود تا دانشجویان مقدمات لازم برای طراحی IC را آموزش ببینند. از این رو آزمایشگاه اصلی این درس استفاده از SPICE (HSPICE) خواهد بود.
 
سرفصل‌ها:
 • تشریح عملکرد ترانزیستور Bipolar در فرکانس‌های بالا و مدار معادل فرکانس بالای ترانزيستور Bipolar
 • روش بررسی رفتار فرکانسی مدارهای یک‌طبقه
 • روش بررسی رفتار فرکانسی مدارهای چندطبقه
 • Zero-Value Time Constant Method
 • پايداری و جبران‌سازی فرکانسی و توضیح روش جداسازی قطب‌ها یا Pole Splitting Technique
 • Slew Rate و زمان نشست
 • فيزيک و عملکرد ترانزیستور MOS
 • مدار معادل فرکانس بالای ترانزيستور MOS
 • مدارهای يک‌طبقه MOS و طبقه تفاضلی
 • منابع جريان MOS و بار فعال
 • مدارهای تقویت‌کننده چندطبقه MOS
 • روش‌های پايدارسازی تقويت‌کننده‌های MOS
 • اصول طراحی تقویت‌کننده‌های عملیاتی CMOS
 • افست
 • نويز

مراجع:
 • Paul R. Gray, and Robert G. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 4th Edition, 2001
 • Design of Analog CMOS Integrated Circuits, Behzad Razavi, MC Graw Hill, 2000
 • M. Sharif Bakhtiar, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (Bipolar Transistors), Niaze Danesh, 2015 (In Farsi)
 • S. M. Atardi, Design of CMOS Analog Integrated Circuits, Lachin, 2000 (In Farsi)

 
آخرین به‌روزرسانی: 3 / 3 / 1403