25036: آز شبیه‌سازی در الکترومغناطیس
نام درس: آز شبیه‌سازی در الکترومغناطیس (Electromagnetics Simulation Lab)
شماره درس: 25036
پیش‌نیاز(ها): 25762 (میدان‌ها و امواج)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 1 / 1403