25762: میدان‌ها و امواج  
نام درس: میدان‌ها و امواج (Electromagnetic Fields and Waves)
شماره درس: 25762
پیش‌نیاز(ها): 25733 (الکترومغناطیس)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 12 / 1402