25037: آز اپتیک و فوتونیک
نام درس: آز اپتیک و فوتونیک (Optics and Photonics Lab)
شماره درس: 25037
پیش‌نیاز(ها): 25875 (مخابرات فیبر نوری)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 1 / 1403