25875: مخابرات فیبر نوری
نام درس: مخابرات فیبر نوری (Fiber Optics Communications)
شماره درس: 25875
پیش‌نیاز(ها): 25762 (میدان‌ها و امواج)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 12 / 1402