25043: آز پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی 
نام درس: آز پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی (Medical Signals and Images Processing Lab)
شماره درس: 25043
پیش‌نیاز(ها): 25742 (سیگنال‌ها و سیستم‌ها)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 1 / 1403