25742: سیگنال‌ها و سیستم‌ها 
نام درس: سیگنال‌ها و سیستم‌ها (Signals and Systems)
شماره درس: 25742
پیش‌نیاز(ها): 25735 (ریاضی مهندسی)
هم‌نیاز(ها): 25731 (تئوری مدارهای الکتریکی)
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403