25045: آزمایشگاه بیوسنسورها 
نام درس: آزمایشگاه بیوسنسورها (Biosensors Lab)
شماره درس: 25045
پیش‌نیاز(ها): 25749 (مبانی علوم اعصاب)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 1 / 1403