25749: مبانی علوم اعصاب
نام درس: مبانی علوم اعصاب (Fundamentals of Neuroscience)
شماره درس: 25749
پیش‌نیاز(ها): 25732 (آمار و احتمال مهندسی) و 25742 (سیگنال‌ها و سیستم‌ها)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403